Strategisch adviseur onderwijs met accent op onderwijsontwikkeling en examinering - Twente