Junior conservator Terpencultuur en Middeleeuwen gevonden op Keramiekmuseum Princessehof

Leeuwarden, FR 8911 DZ