<p>G4S is wereldwijd marktleider op het gebied van beveiligings- en veiligheidsoplossingen.</p>
<p>Met ruim 657.000 werknemers in meer dan 125 landen, zijn wij een van de grootste private werkgevers ter wereld. Van beveiligingsadvies tot cash management oplossingen.</p>
<p>Van geldtransporten en geldverwerking tot totale cash management oplossingen voor retailers, financi&euml;le instellingen en overheden om de gehele cash stroom te managen.</p>
<p>Van het beveiligen van kantoren, terreinen, raffinaderijen tot internationale evenementen.</p>
<p>Van advisering inzake veiligheidsvoorschriften, procedures, risicomanagement tot complete veiligheidstrainingen en opleidingen.</p>
<p>Van de veiligheid van reizigers op vliegvelden en havens in de hele wereld tot detentietoezicht en arrestantenzorg.</p>
<p>De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden van een hechte en open relatie en door het aangaan van partnerships met onze klanten.</p>
<p><strong>Op meer manieren dan je denkt, G4S is Securing Your World.</strong></p>
<p><strong>Missie:</strong><br />De zeven onderstaande kernwaarden zijn samen de ziel van G4S en vormen de basis waarop onze dienstverlening is gebaseerd.</p>
<p><strong>Customer focus &ndash; Focus op klanten</strong><br />De klant staat centraal bij G4S. De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen door het onderhouden van een hechte en open relatie. Door het aangaan van een partnerschap ontstaat er een gemeenschappelijk voordeel voor beide partijen.</p>
<p><strong>Expertise &ndash; Kennis en Expertise</strong><br />Met onze kennis en expertise kunnen wij onze klanten de best mogelijke oplossingen bieden. Onze expertise ziet u terug in onze innovatieve en toonaangevende benadering bij het cre&euml;ren en opleveren van de juiste oplossingen.</p>
<p><strong>Performance &ndash; Presteren</strong><br />G4S gaat tot het uiterste om haar prestaties continu te verbeteren om zodoende de continu&iuml;teit op lange termijn te waarborgen. Ieders inzet verdient waardering. Daarom is het belangrijk dat prestaties worden beloond en worden gevierd.</p>
<p><strong>Best people &ndash; Beste mensen</strong><br />G4S zorgt er altijd voor de beste mensen aan boord te hebben, hun competenties te ontwikkelen, mogelijkheden te bieden en te inspireren onze kernwaarden uit te dragen. Wij hebben aandacht voor onze mensen. Door te zorgen voor optimale randvoorwaarden streven we naar tevreden medewerkers; tevreden mensen blijven graag bij ons werken, zijn loyaal aan de klant en aan de organisatie.</p>
<p><strong>Integrity &ndash; Integriteit</strong><br />Integriteit is de kern van onze dienstverlening. Klanten vertrouwen hun veiligheid aan ons toe en dat vertrouwen mogen we nooit beschamen. Klanten kunnen er op vertrouwen dat wij altijd de juiste dingen doen. Maar integriteit is meer. Het is ook respect hebben voor anderen, voor andermans mening, gedrag, gevoelens en eigendommen. G4S heeft een open cultuur. Dat betekent dat we elkaar kunnen aanspreken op gedrag, kritiek durven geven en kritiek kunnen ontvangen.</p>
<p><strong>Collaboration and Teamwork &ndash; Samenwerking</strong><br />Met elkaar kiezen we voor de beste oplossing en het beste resultaat. We denken met elkaar mee, staan open voor elkaars mening en maken afspraken over verantwoordelijkheden. Het gezamenlijke doel is winnen als team. Samen delen we in het succes.</p>
<p><strong>Safety first &ndash; Veiligheid voor alles</strong><br />Het welzijn van onze collega's en de wereld om ons heen komt bij G4S altijd op de eerste plaats. Veiligheid is een aantoonbare prioriteit die is vastgelegd in ons beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.</p>

Aspirant Mobiel Surveillant - G4S Beveiliging

De Meern, UT DeMeern

Voordelen

  • Evenementen voor werknemers
  • Product korting
  • Kantine
  • Betaalde vakantie
  • Pensioen / Pensioenplan
  • Reis kosten vergoeding voor OV